Vợ chồng sinh đủ 2 con được giảm thuế, ưu tiên mua nhà ở xã hội, hỗ trợ chi phí giáo dục

Để thực hiện mục tiêu đặt ra tại "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể để khuyến khích các gia đình sinh đủ 2 con.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2 con); giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 2,2 con); duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2- 2,2 con).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Internet

Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể: trước hết yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, ban hành quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện sinh đủ 2 con, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. 

Thủ tướng cũng có các chính sách với từng nhóm địa phương cụ thể: địa phương có mức sinh cao, địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị thí điểm biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con như:

– Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị thí điểm biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Ảnh: Internet

– Giảm thuế thu nhập cá nhân; miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình với phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ 2 con.

– Ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.

– Từng bước thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn.

Thu Hiền (tổng hợp)