Nghỉ học vì dịch Covid-19: Cách tính học phí như thế nào?

Cách tính học phí khi nhà trường cho học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 là điều mà nhiều phụ huynh học sinh quan tâm.

Theo đó, tại khu vực Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết học sinh được nghỉ học tháng 2/2020 sẽ không phải đóng học phí tháng này.

  “Nếu học sinh học từ tháng 2 đến hết tháng 5 thì thu học phí 3 tháng đó. Tuy nhiên, toàn TP cho học sinh nghỉ học như hiện nay, các em sẽ học bù tháng 6 thì nhà trường không thu học phí tháng 2 mà sẽ thu học phí tháng 6”, ông Tiến nói.

Nếu có trường hợp nhà trường đã thu học phí cả kỳ từ trước thì sẽ không bắt buộc phải trả lại học phí mà sẽ tính bù cho tháng sau đó.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Sở GD&ĐT TP.HCM có thông báo hướng dẫn về việc thu học phí trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.

Nhiều trường hiện đưa ra mức thu học phí khác nhau khiến phụ huynh không biết phương án nào là hợp lý. Ảnh: Internet

Theo đó, Nghị định 86 của Chính phủ quy định: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Sở GD&ĐT TP.HCM xác định nguyên tắc chung là các trường học chỉ được thu học phí và các chi phí khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh: Internet

Do đó, Sở GD&ĐT TP.HCM xác định nguyên tắc chung là các trường học chỉ được thu học phí và các chi phí khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết hướng dẫn này của sở áp dụng đối với các cơ ở giáo dục công lập và ngoài công lập. Không đơn vị nào được thu học phí quá 9 tháng/năm.

“Riêng các trường ngoài công lập nếu đã thu tiền ăn của học sinh từ trước thì nên thỏa thuận với phụ huynh tính toán, khấu trừ như thế nào. Tương tự, các chi phí khác phát sinh như tiền hỗ trợ dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ cũng phải được phụ huynh đồng thuận”, ông Nam nói.

Bảo Anh (Tổng hợp)