Ô mai chính là tên gọi khác của xí muội và được chế biến từ quả mơ chua. Trước đây, ô mai hay xí muội là một vị thuốc trong…